Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 412
  • Tất cả: 32968
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021, KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
Lượt xem: 88

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình, theo quy luật của tạo hoá gia đình là một tế bào của xã hội, là nơi để duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Với ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày gia đình Việt Nam 2021 với chủ đề: "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình năm 2021". Đặc biệt năm 2021 là năm kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam, các cấp hội phụ nữ từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả kỷ niệm vừa nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân  đến vị trí, vai trò của gia đình, cách tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Cũng nhân dịp kỷ niệm này,Hội LHPN xã đã tổ chức sơ kết công tác Hội phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác hội 6 tháng cuối năm. Về dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Hội LHPN huyện Mỹ Lộc, thường trực Đảng uỷ xã Mỹ Phúc, các đồng chí uỷ viên BCH Hội, các chi hội thôn xóm, ban nữ công các trường học, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội.

Hội nghị đánh giá kết quả Ban chấp hành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hội viên, các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phối hợp với các tổ chức đoàn thể hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội cấp trên, đặc biệt tích cực tuyền truyền về phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tổ chức đánh giá các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội khoá 18, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra, thảo luận, xây dựng dự thảo các văn kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN xã khoá 19 nhiệm kỳ 2021 - 2026, làm tốt công tác tham mưu với thường trực Đảng uỷ - HĐND – BCĐ – UBBC trong việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã khoá 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong hội nghị sơ kết, các đồng chí về dự cũng đã chia sẻ, toạ đàm về ngày kỷ niệm 28/6 – Ngày gia đình Việt Nam, qua đó mỗi đồng chí cán bộ hội thêm hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng cách ứng cử nhân văn, truyền thống giữa các thành viên trong gia đình, nhân rộng lên là cách ứng xử trong tập thể xã hội.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội LHPN huyện Mỹ Lộc và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng uỷ về nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong công tác Hội, phong trào phụ nữ địa phương trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Hội LHPN xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để xây dựng phương hướng hoạt động có hiệu quả 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, từng bước cụ thể hoá những nội dung Nghị quyết Đại hội Hội LHPN xã lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã đề ra, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Hội LHPN xã xin được kính chúc các mẹ, các chị em gái ,các gia đình trong xã có ngày kỷ niệm NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 VUI VẺ, ĐẦM ẤM, HẠNH PHÚC, an toàn phòng chống dịch bệnh./.

 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ PHÚC
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Phúc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamyphuc.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang